Hyppää sisältöön

Arbetslöshet

Då den omfattande arbetslösheten uppstod i början av 1990-talet har kyrkansdiakoni- och samhällsarbetare verkat vid de arbetslösas sida. Tillsammans med de arbetslösa har församlingarna ordnat bl.a. matserveringar, läger, utflykter och grupper för arbetslösa.

Man har prioriterat psykiskt och ekonomiskt stöd till de arbetslösa, samt hjälpt dem att organisera sig och försvarat deras mänskliga rättigheter. Finlands arbetslösas samarbetsorganisation TVY och kyrkorna har tillsammans arrangerat de arbetslösas människorättsdagar. De har också tillsatt en expertgrupp för de arbetslösas mänskliga rättigheter.