Hyppää sisältöön

Allmosa

Allmosa är en gåva som ges av barmhärtighet (t.ex. Matt. 6:2-4). Både ijudendomen och inom islam har givandet av allmosa varit en religiös plikt. Den har haft stor betydelse i tider då det inte funnits socialskydd.

Den lutherska reformationen tog avstånd från det medeltida bruket där barmhärtigheten grundade sig på tiggeri. I stället betonade man det gemensamma ansvaret för de fattiga. I Wittenberg i Tyskland förbjöds tiggeri. Samtidigt grundade man en gemensam kassa i staden. Från den kunde man bevilja stöd till de behövande. Ur samma kassa bekostades hälsovården och skolan. Det traditionella ordet allmosa används nästan inte mer.

Fortfarande deltar många i penninginsamlingar där medlen används för att både nära och fjärran hjälpa dem som faller igenom det sociala nätverket.