Hyppää sisältöön

Seurakunnan jäsenprofiilit

Tieto alueen asukkaista auttaa luomaan ihmislähtöistä seurakuntaa

Tavoite: saada tietoa oman seurakunnan Y- ja Z -sukupolvien ihmisistä

Segmentointi, eli alueen väestön jakaminen erilaisiin ryhmiin heidän arvojensa ja elämäntilanteidensa perusteella, on yksi keino oppia tuntemaan alueen väestöä. Lähdemateriaalissa yhdistellään tilastojen ja arvo- ja asennekyselyjen tietoja. Millenniaalien polkuja varten tilattiin Taloustutkimukselta 18-35 –vuotiaita suomalaisia koskevaan segmentointitutkimus. Löydät tutkimus-sivultamme diat

  • Taloustutkimuksen millenniaalisegmentointi
  • Segmenttikuvaukset ja alueellinen jakauma

Työskentely:

  • Kootkaa yhteen mitä tiedätte oman seurakuntanne Y- ja Z -sukupolvien ihmisistä. Seurakunnan jäsenten tuntemisen pohjana voi hyödyntää myös esimerkiksi Kirkon nelivuotiskertomusta tai seurakuntien omia jäsentutkimuksia.
  • Selvittäkää seurakuntanne milleniaaliprofiilien jakauma. Jos teillä ei ole käytössä taloustutkimuksen käyttöliittymää, voitte pyytää apua hankkeen projektiryhmästä esim. Jussi Laineelta tai Katri Vappulalta nimi@evl.fi
  • Miten aineisto täydentää työntekijöiden muuta tietoa ja kokemustietoa alueen asukkaista? Millainen kuva piirtyy alueen Y- ja Z -sukupolvista?
  • MIten voitte hyödyntää tätä tietoa, kun luotte reittejä Y- ja Z -sukupolvien kohtaamiseen alueellanne?

Liitteet

Päivitetty