Hyppää sisältöön

Millenniaalien polut

Sukupolvien vaihtuessa tapahtuva kulttuurinen muutos kutsuu kirkkoa uudistamaan toimintatapojaan. Kuulemisen, kohtaamisen ja yhdessä tekemisen kautta kristillinen usko muovautuu yhä uudelleen tuoden merkityksiä uusien sukupolvien elämään. Millenniaalien polut on työväline seurakunnille tähän muutokseen.

Millenniaalien polut - reittejä aitoon ja läsnäolevaan kirkkoon on saatavissa kirkon julkaisukannasta. Julkaisu käännetään kevään 2023 aikana myös ruotsin- ja englanninkielelle.

Millenniaalien polut pääajatukset

 • Jatkaa seurakuntien toiveesta Polku –mallia koskemaan Y- ja Z-sukupolvien aikuisia
 • Tiivistää ja jäsentää tietoa käytettävään muotoon ja työvälineeksi
 • Neljä millenniaaliprofiilia avaa ja selkiyttää moninaisuutta
 • Tarkastelunäkökulmina hengellisyys, viestintä, hyvän tekeminen ja yhteisöllisyys
 • Linkkejä malleiksi mitä jo tehdään + ehdotuksia seurakunnille

Millenniaalien polut -kiertue

MIllenniaalien polut työryhmä jalkautuu julkaisun kanssa eri puolille Suomea. Tervetuloa kuulemaan Millenniaalien poluista, keskustelemaan ja työstämään asiaa kanssamme. Paikkakuntien lista täydentyy vuoden 2023 aikana.

Työryhmä

Millenniaalien polut julkaisun on kirjoittanut lokakuussa 2021 pestattu aikuisten polut -ryhmä yhdessä hankkeen projektiryhmän kanssa.  

Ryhmä on luonut erilaisten kuulemisten ja työpajatyöskentelyjen pohjalta malliin ihmislähtöisen perusluokittelun, jäsentävät elementit ja työvälineet. Ryhmän jäsenet osallistuvat myös mallin kehittämiseen liittyvien toiminnallisten kokeilujen ohjaamiseen ja muokkaamaan mallia niistä saatujen palautteiden pohjalta. 

Ryhmään kuuluvat

 • Ville Halkoluoto
 • Kirsi-Maria Koski
 • Laura Leipakka
 • Henna Nortunen
 • Menni Nousiainen
 • Heidi Pitkänen
 • Liisa Pohjonen
 • Timo Pöyhönen
 • Mia Ståhle
 • Henna Viinikainen
 • Heidän kanssaan mallia työstää hankkeen projektiryhmä Henna Ahlfors, Titi Gävert, Jussi Laine, Stiven Naatus, Jari Pulkkinen, Rebecka Strählman ja Katri Vappula (Ryhmän pj ja projektin johtaja) 
Päivitetty