nainen katsoo ulos ikkunasta

Kun lähdet

Suomen evankelis-luterilainen kirkko haluaa olla matkallasi mukana, lähdöstä paluuseen. Tarkista kartasta, missä toimii uutta kotipaikkaasi lähin suomalainen seurakunta. Talvikaudella kirkko lähettää työntekijöitä myös moniin suomalaisten suosimiin turistikohteisiin

Löydä lähin ulkosuomalaisseurakuntasi

Kirkko on mukana myös lomamatkalla

Säilyykö kirkon jäsenyys ulkomaille muuttaessa?

Väestörekisterikeskuksen tietojärjestelmässä ne Suomen kansalaiset, jotka muuttavat vakituisesti (yli vuodeksi) pois maasta, merkitään ns. poissa olevaan väestöön. Lokakuussa 2016 poissa olevassa väestössä oli yhteensä noin 184 000 seurakuntalaista, mikä on 4,5 prosenttia kirkon koko jäsenistöstä. Poissa olevaan väestöön kuuluvat seurakuntalaiset eivät maksa kirkollisveroa Suomeen.

Ulkomailla kirkoilla ei - Pohjoismaita ja Saksaa lukuunottamatta - ole verotusoikeutta. Ulkomailla toimivat suomalaiset seurakunnat rahoittavat  toimintaansa suurelta osin omalla varainkeruulla. Lahjoituksilla ja seurakunnan tempauksiin osallistumalla olet tukemassa toiminnan jatkuvuutta.

 

 

KUVA