Hyppää sisältöön

Ekumenian eri tasot

Paikallistason ekumeniaa

Ekumenia koskettaa kirkkomme kaikkia jäseniä ja on osa kirkon strategiaa. Kristittyjen ykseys kuuluu keskeisesti uskoomme. On tärkeää, että kristityt ja kirkot toimivat yhdessä kaikissa niissä asioissa, joissa se on mahdollista.

Arjen ekumenia voi olla

  • rukousta toisten kristittyjen ja kirkkojen puolesta
  • yhteiskristillisen ajattelun vahvistamista
  • yhteistä toimintaa
  • yhteisiä jumalanpalveluksia
  • tavallisia arkisia kohtaamisia.

Ekumenia kokonaiskirkon tasolla

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ekumeenista työtä hoidetaan Kirkkohallituksen Ulkoasiain osaston Teologisten asiain yksikössä. Yksikön tehtäviin kuuluu mm.

  • seurata ekumeenista ja teologista keskustelua
  • valmistella teologisia neuvotteluja ja osallistua niihin
  • edistää ekumeenista kasvatusta
  • hoitaa kansainvälisiä stipendivaihto-ohjelmia
  • koordinoida kirkon ystävyysseurakuntatyötä. 

Yksikkö työskentelee tiiviissä vuorovaikutuksessa kotimaisten ja kansainvälisten ekumeenisten toimijoiden kanssa.

Ekumeeninen toiminta Suomessa

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen yhteistyöelin, jonka perustajiin myös Suomen evankelis-luterilainen kirkko kuuluu. Vuonna 1917 perustettu SEN on yksi maailman vanhimmista kansallisista ekumeenisista neuvostoista. SENin jäseniä ovat kirkot sekä yhteisöt.

Ekumenia Euroopassa

Euroopan kirkkojen konferenssi (EKK) on ekumeeninen protestanttisten, luterilaisten, ortodoksisten, vanhakatolisten ja anglikaanisten kirkkojen yhteiselin, johon kuuluu noin 125 jäsenkirkkoa kaikista Euroopan maista. Konferenssi pyrkii edistämään kirkkojen yhteyttä, rauhaa ja ihmisoikeuksia Euroopassa. EKK syntyi kylmän sodan aikana vuonna 1959 pitämään yhteyksiä erityisesti itä- ja länsieurooppalaisten kirkkojen kesken. Tavoitteeksi muodostui edistää kirkon ykseyttä Euroopassa ja auttaa maanosan kirkkoja yhteiseen todistukseen.

Euroopan kirkkojen konferenssin jäsenkirkkoja Suomessa ovat luterilainen ja ortodoksinen kirkko. Suomen Ekumeeninen Neuvosto on järjestön tarkkailijajäsen. EKK:n pääsihteeri on Suomen ortodoksisen kirkon rovasti, isä Heikki Huttunen. EKK:ssa ekumeenisesta teologiasta vastaa pääsihteerin lisäksi dialogisihteeri.

Ekumenia maailmalla

Kirkkojen maailmanneuvosto

Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN) on kristillisten kirkkojen kansainvälinen yhteistyöelin, johon kuuluu runsaat 340 kirkkoa yli 120 maasta. KMN perustettiin vuonna 1948 Amsterdamissa toteuttamaan ekumeenisen liikkeen päämääriä. Kirkkojen maailmanneuvoston päämaja sijaitsee Genevessä Sveitsissä, ja sen työntekijät tulevat eri maista ja eri kirkoista. KMN pitää yhteyttä jäsenkirkkojensa ekumeenisiin neuvostoihin. Suomessa yhteistyökumppani on muun muassa Suomen ekumeeninen neuvosto.

Kirkkojen maailmanneuvostoon kuulumattomista kirkoista suurin on roomalaiskatolinen kirkko. Kirkkojen maailmanneuvoston ja katolisen kirkon välillä toimii yhteistyöryhmä.

Ekumeenis-teologista työtä KMN:ssa tekee erityisesti Faith & Order -komissio, jonka täysjäseniin lukeutuu myös roomalaiskatolinen kirkko. Komission keskeisimmät ekumeeniset julkaisut ovat lähentymisasiakirjat Kaste, ehtoollinen, virka (1982) ja Kirkko: yhteistä näkyä kohti (2013).

Luterilaisen maailmanliiton ekumeeninen työ

Luterilainen maailmanliitto (LML) on luterilaisten kirkkojen yhteisö ja yhteistyöjärjestö. Se perustettiin Lundissa vuonna 1947 kirkkojen välisen yhteistyön edistämiseksi. Jäsenkirkkoja on yhteensä 140 kaikissa maanosissa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on maailman kuudenneksi suurin evankelis-luterilainen kirkko. LML edustaa yli 68,5 miljoonaa luterilaista.

LML:n toiminnalliset osastot ovat Lähetys ja kehitys, Teologia ja tutkimus sekä Maailmanpalvelu. Lisäksi LML tukee taloudellisesti ja koulutuksellisesti jäsenkirkkojensa ihmisoikeustyötä ja maailmanrauhan edistämistä.

Teologian ja julkisen todistuksen osaston (Department for Theology and Public Witness) vastuualueeseen kuuluvat LML:n ekumeeniset oppikeskustelut. LML käy tällä hetkellä ekumeenisia dialogeja roomalaiskatolisen ja ortodoksisen kirkon sekä helluntailiikkeen kanssa. Aiemmin on käyty dialogeja anglikaanien, reformoitujen, metodistien, baptistien ja adventistien kanssa. Osaston johtajana sekä ekumeenisten asioiden apulaispääsihteerinä toimii Kaisamari Hintikka. Osaston ekumeenista työtä tukee teologisesti Strasbourgin ekumeeninen instituutti.