En präst i Etiopien döper en pojke medan en lång kö barn väntar på sin tur.

Vuxendop

Vuxna kan bli döpta. Men den som har blivit döpt i någon annan kristen kyrka döps inte på nytt. Vill du bli döpt som vuxen och medlem i kyrkan tar du kontakt med kyrkoherden i församlingen där du bor. Det går också bra att tala med en präst som du känner.

Innan du blir döpt deltar du i konfirmandundervisning anpassad för vuxna. Oftast är den undervisningen privat. Det är alltså bara du och en präst.

Själva dopet är oftast också privat. Men eftersom du samtidigt blir konfirmerad tar du sedan emot nattvarden i församlingens gudstjänst. Prästen frågar kanske om du vill att det ska sägas åt de andra som den dagen är i kyrkan.

En tonåring som redan har lämnat konfirmandåldern bakom sig och inte vill gå i vanlig skriftskola kan också få privat undervisning och bli döpt på samma sätt som en vuxen.

Den som döps som vuxen ska ha åtminstone två faddrar.

Hur går ett vuxendop till?

Dop av större barn och ungdomar

Ett barn som inte ännu har fyllt 12 år, kan bli medlem i kyrkan, om åtminstone den ena av föräldrarna eller vårdnadshavarna hör till kyrkan. En 12–14-åring ska ge sitt eget skriftliga medgivande för att kunna bli döpt.

I allmänhet döper man inte ungdomar som snart når konfirmandåldern. De går i stället i skriftskola tillsammans med sina kamrater. Före konfirmationen blir de vanligen döpta.

Dopet hålls då oftast privat, t.ex. endast med familjemedlemmarna närvarande. Ett sådant dop hålls i en kyrka, ifall man inte av någon orsak vill vara på annan plats. Den döpta tonåringen deltar sedan i konfirmationen tillsammans med sina kamrater, och blir då medlem i församlingen.