Prästen döper ett spädbarn

Dopet

Dopet är alltid kort. Har man sång och musik, eller annat extra program blir det förstås något längre. Men också då går det hela vanligen under en halv timme.

Prästen håller dopet, men andra medverkar kanske också. Det kommer ni överens om under samtalet med prästen. Här är sådant som åtminstone finns med i programmet:

  • Föräldrarnas och faddrarnas roll lyfts fram.
  • Prästen gör korstecken över barnet.
  • Man läser ur Bibeln hur Jesus välsignade barnen. Och hur han gav sin dopbefallning, när han uppmanade oss att döpa alla.
  • Man läser trosbekännelsen tillsammans, och ber Fader Vår, och andra böner.
  • Prästen håller ett tal.
  • Prästen döper barnet med vatten.
  • Prästen välsignar barnet och alla som är med.
  • Man kan också sjunga psalmer och spela musik.

Man kan sjunga en eller flera psalmer. Annan musik kan man också ha. Alla präster kan inte sjunga. Utse någon som leder sången.

Om det inte finns psalmböcker är det skäl att skriva psalmerna och sångerna på programbladet eller be prästen ta med sig lappar med psalmtexterna att dela ut.

Hur dopet ska gå till finns bestämt i kyrkohandboken, som prästen har. Om du har en psalmbok hittar du samma sak i slutet av boken.

Ibland står församlingen under dopet. Man kan också sitta.

Hur går dopet till sådär mera i detalj?
Kan dopet hållas på flera språk?
Tänk om vi måste byta blöjor medan vi är i kyrkan. Hur går det då?

Välsignelse av hem och äktenskap

Prästen kan välsigna ert hem vid dopet. Om ni föräldrar inte är gifta kan ni också gifta er samtidigt som ert barn blir döpt. Och är ni gifta, men har gift er borgerligt (civil vigsel) kan ert äktenskap välsignas.