Att välja präst

Vanligen är det är en av församlingens präster som döper. Om du känner en präst som du gärna vill anlita, kan du själv kontakta henne eller honom. 
Även om det är mycket att vänja sig vid när barnet är fött är det bra att börja med förberedelserna för dopet så snabbt som möjligt och kontakta församlingen i god tid. Kom ihåg att dop alltid är en fest också när man väljer att göra de yttre ramarna enkla.

Träffar man prästen på förhand?

När dopdagen närmar sig tar prästen kontakt. Ni kommer överens om att träffas, eller gå igenom det hela per telefon. Prästen kan komma hem till er eller så kan ni träffas i församlingens utrymmen.

Under samtalet med prästen går ni igenom vad som händer under dopet och vad ni behöver tänka på och komma överens om. 

Kan faddrarna vara med?
Kan de större barnen vara med?
Får man ha önskemål om hur dopet ska gå till?
Vilka praktiska frågor ska vi ta upp under träffen med prästen?
Kan man prata om sådant som inte hör till dopet, men just nu är aktuellt i familjen?
Gör man ett tryckt program för dopet?

Vad kostar det?

Det kostar ingenting. Prästen ska inte ha någon ersättning. Om den ena av föräldrarna inte hör till kyrkan kostar dopet ändå inte något.

Men om man ordnar dopet på annan ort, eller anlitar en präst som inte är i tjänst i en församling (t.ex. en pensionerad präst) är det naturligt att man ersätter prästens resekostnader. Något arvode får prästen ändå inte ta emot.

Men om alla församlingens präster är upptagna den tiden då vi vill att dopet ska hållas?
Vi anlitar en präst från grannförsamlingen. Ska vi då betala arvode och reseersättning?