Brudbukett på marken vid brudparets fötter
Foto: Tinca Björke

Välsignelse av äktenskap

Om man har gift sig borgerligt (civilt) eller i en annan kristen kyrka kan äktenskapet välsignas i en kyrka.  Välsignelsen av äktenskapet påminner om en kyrklig vigsel. Den kan hållas i kyrkan eller på någon annan plats.

Par av samma kön som vigts borgerligt kan få förbön för sitt äktenskap. Mer information ger den egna församlingen.

Välsignelse av äktenskap går till så här (men ordningsföljden kan vara en annan):

 • Musik
 • Inledning
 • Bön
 • Bibelläsning
 • Prästens tal till makarna
 • Välsignelse:
 • Frågor
 • Makarna välsignas
 • (Psalm)
 • Förbön
 • Fader vår
 • Herrens välsignelse
 • Slutmusik

Välsignelse av äktenskap kan förrättas av en finländsk evangelisk-luthersk präst var som helst i världen, eftersom det inte är fråga om en juridisk handling.

Välsignelse av äktenskap är allmän sed då det gäller internationella äktenskap eller då den ena parten inte hör till någon kristen kyrka och den egentliga vigseln förrättas av civil myndighet. Efter den juridiska akten önskar paret ofta få en välsignelse av varderas kyrkosamfund, först i den enas och sedan i den andras hemland.

Måste båda vara kristna för att äktenskapet ska kunna välsignas?
Kan vi be den civila vigselförrättaren komma till kyrkan för att viga oss strax före välsignelsen av äktenskapet?