Hindersprövning

Innan vigsel till äktenskap måste en hindersprövning göras. Med den förvissar man sig om att det inte finns lagliga hinder för att ingå vigsel. Hindersprövning måste göras minst en vecka innan dagen för vigseln.

Tjänsten Prövning av hinder för äktenskap

Info om e-tjänsten

Tjänsten är tänkt för er som vill begära prövning av hinder för äktenskap. Du identifierar dig med nätbankskoder. Då hämtas de flesta av uppgifterna som ska fyllas i direkt ur befolkningsregistret.

För att använda tjänsten ska du vara minst 18 år och bosatt i Finland. Båda parterna ska ha nätbankskoder eller mobil ID. Åtminstone den ena parten ska vara medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Inga nätbankskoder?

NI kan fortfarande begära hindersprövning personligen på pastorsexpeditionen i den enas församling, på magistraten eller per post.

Varför görs hindersprövning?

Innan vigsel till äktenskap måste en hindersprövning göras. Med den förvissar man sig om att det inte finns lagliga hinder för att ingå vigsel. Sådana hinder kan vara nära släktskap mellan parterna, ett äktenskap som är i kraft eller att en person är minderårig.

Om den ena av er är utlänning ska ni börja i god tid. De papper som behövs kan vara besvärliga att få tag på. På pastorsexpeditionen berättar de vad som behövs.

Intyg över hindersprövningen

Efter hindersprövningen får ni ett intyg över att det inte finna några hinder för äktenskap. Intyget ger ni till vigselförrättaren.