Hyppää sisältöön
Dukat bord vid minnesstunden.
Foto: Tinca Björke

Minnesstund

Tidigare hölls minnesstunderna i hemmen. Så kan man ännu göra om man har möjlighet. Men mest hålls minnesstunderna i olika lokaliteter, som församlingssalar, restauranger och föreningslokaler. Begravningsbyrån kan boka lämplig lokal. Man kan också helt avstå från att ordna en minnesstund.

Under minnesstunden har man kaffeservering, eller annan servering enligt lokala traditioner. Minnesstunden är en privat tillställning som de anhöriga bjuder in till. Man kan ha en minnesstund med eller utan program. Bestämda regler finns inte. Också om man inte har annat program brukar man ändå läsa adresserna.

I programmet kan till exempel ingå:

  • Prästens tal
  • Psalmsång
  • Läsning av minnesadresserna
  • Ordet fritt
  • Musikframföranden
  • Annat som kan berika minnet av den avlidna

Förr kom en del av deltagarna endast till jordfästningen. Numera kan man räkna med att de som varit på jordfästningen också deltar i minnesstunden.

Prästen deltar om man önskar, och om tiden medger. På många håll deltar också kantorn. Vill man att prästen ska tala under minnesstunden är det bra att komma överens om det på förhand. På förhand kommer man också överens med kantorn om musikprogrammet.

Vid minnesstunden är de anhöriga värdar. De visar platser, och hälsar välkommen. Ett bord för de närmast anhöriga brukar man ha. Där placeras också prästen och kantorn.

Ett mindre bord kan ställas fram på synlig plats. På det ställer man ett fotografi av den avlidna, och kanske ljus och blommor. Adresserna läggs också här.

Adresserna

Någon vidtalas att läsa adresserna. Det kan vara en av de anhöriga, eller en god vän, men i allmänhet inte prästen. Den som läser adresserna samlar dem, och tar ut dem ur kuverten. Adresserna sorteras inte efter ändamålet för inbetalningarna. Uppläsaren går igenom adresserna på förhand för att veta vad där står.

Under läsningen nämner man endast första gången till minne av vem inbetalningarna gjorts till olika fonder. Därefter läser man endast namnen på avsändarna. På många adresser finns olika minnesord tryckta. Alla behöver inte läsas, och särskilt inte om samma minnesvers återkommer. Handskrivna minnesord läses ändå alltid. Ändamålen för inbetalningarna nämns inte. Adresserna läses på det språk de är avfattade på.