Hyppää sisältöön
En gravsten med ett kors som dekoration.
Foto: Tinca Björke

Gravsten

Begravningsbyrån eller gravkontoret kan ge information om bestämmelserna när det gäller gravstenar. På olika begravningsplatser finns olika bestämmelser, liksom också på olika delar av samma begravningsplats.

Bestämmelserna kan gälla till exempel storlek på och utformning av gravstenen. På vissa äldre gravområden ska en gammal gravsten återanvändas. Den förses då med nytt namn. På vissa områden behöver man inte ha någon gravsten. Gravstenen kan ibland ersättas med kors eller annat.

På äldre gravområden är det vanligt med kantstenar runt graven. Det är skäl att ta reda på om kantstenarna ska bevaras.

Den avlidnes fotografi syns på gravstenar utomlands. Det finns begravningsplatser också i vårt land som tillåter det här, men det är inte så vanligt.

Vill man ställa upp en gravsten som är annorlunda än det som är tillåtet kan man anhålla om det hos kyrkorådet, eller hos gemensamma kyrkorådet i en kyrklig samfällighet.

Gravstenen är de anhörigas egendom. Om man avstår från graven efter skyddstidens utgång har man rätt att ta bort stenen.

Hur gör man med gravsten om man har en släktgrav?

Minnessten på annan ort

På de flesta begravningsplatserna finns en minnessten med tanke på dem som har begravts på annan ort. Där kan man lägga blommor och tända gravljus. De här minnesstenarna är oftast mycket välbesökta.