Hyppää sisältöön
Ormbunkar runt grav på begravningsplats.
Foto: Sanna Krook

Gravplats

Vår evangelisk-lutherska kyrkas begravningsplatser är allmänna. Också de avlidna som inte har hört till kyrkan har rätt till gravplats. Alla som bor på en ort har rätt att bli begravda där.

Vill man att den avlidna ska begravas på en annan ort brukar det gå att ordna.

Begravningsbyrån kan ta hand om de formaliteter som behövs för en gravplats. Man kan naturligtvis också själv ta kontakt med församlingens eller den kyrkliga samfällighetens gravkontor.

I viss utsträckning får man välja gravplats. Begravningsbyrån eller gravkontoret berättar om vilka möjligheter som finns.

När gravplatsen inlöses ska de anhöriga utse en gravrättsinnehavare. Uppgiften registreras på gravkontoret. När ny gravrättsinnehavare utses ska också det här registreras. Gravrättsinnehavaren har hand om allt som har med graven att göra, som representant för de anhöriga.

Olika typer av gravar

Kistgravar av olika storlek finns för gravläggning av kistor. De är avsedda för en, två eller flera kistor i bredd. Djupgravar är djupare än vanliga kistgravar. Två kistor kan gravläggas ovanpå varandra i en djupgrav. Urnor kan också gravläggas i en kistgrav.

Urngravar på särskilda gravområden finns på alla begravningsplatser. Men det finns också andra möjligheter för gravläggning av urnor, eller aska utan urna.

Vem besluter om släktgraven får användas?
Kan man flytta en kista eller urna efter gravläggningen?

Urnenedläggning i Finland vid dödsfall utomlands

Begravningsarbetare som krattar på begravningsplatsen.

Att sköta graven

En grav ska skötas. De anhöriga kan välja att sköta graven själva eller att ingå ett avtal om att församlingen tar hand om skötseln mot ersättning. Vad som ingår i skötseln framgår ur avtalet.