Hyppää sisältöön

Religionsmöten

Ytterligare information: Kyrkans forskning och utbildning, ktk@evl.fi

Finländarnas förhållande till religiösa, livsåskådningsmässiga och kulturella grupper

I Finland har man under 2010-talet mer än tidigare diskuterat mångkultur, flyktingar, nationalism, rasism och hatpropaganda. Motsvarande fenomen har även ökat i övriga Europa. Särskilt det stora antalet flyktingar som hösten 2015 anlände till Europa från Mellanöstern påskyndade diskussionerna i frågan.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har utfört flyktingarbete sedan 1970-talet, men det har ökat särskilt från och med 1990-talet. Församlingarnas upplevelser av att möta olika människor blev synligt 2015 då rekordmånga asylsökande anlände till Finland.

I den här presentationen granskas finländarnas föreställningar och förhållningssätt till olika religiösa och livsåskådningsgrupper samt deras förväntningar på kyrkan i denna fråga. Dessutom granskas nationalstoltheten och förhållandet till ojämlikheten mellan olika sociala grupper. Uppgifterna baserar sig på enkäter som utförts 2011 och 2015 och som representerar hela Finlands befolkning.

Till visualiseringen Finländarnas förhållande till religiösa...Öppna länk i ny flik (på finska).

Ekumenik och religionsdialog i församlingarna

Ekumenik betyder samarbete mellan kyrkor och kristna samfund samt strävan efter gemenskap mellan kristna. Den ekumeniska rörelsen uppstod i skiftet mellan 1800–1900-talen. I Finland har ekumeniken långa traditioner. Redan 1917 grundades ett samarbetsorgan som är föregångare till nuvarande Ekumeniska rådet i Finland.

Religionsdialog betyder en dialog mellan olika religionstraditioner. Det finländska dialogfältet består av många olika typer av aktörer, lokala, nationella och internationella organisationer samt nätverk. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland tog de första initiativen till religionsdialog på organisationsnivå i slutat av 1970-talet.

I den här helheten presenteras de evangelisk-lutherska församlingarnas verksamhet inom ekumenik och religionsdialog 2015. För de ekumeniska relationernas del granskas de evangelisk-lutherska församlingarnas ekumeniska relationer och verksamheten med Finlands ortodoxa kyrkas församlingar, pingstförsamlingarna, Suomen Vapaakirkko och Missionskyrkan i Finland samt de katolska församlingarna.

Till visualiseringen Ekumenik och religionsdialog i församlingarnaÖppna länk i ny flik (på finska).