Hyppää sisältöön

Kasvu kirkon työntekijäksi (Att växa till medarbetare i kyrkan)

Kyrkans forskning deltar i genomförandet av de projekt som hör till forskningshelheten Kasvu kirkon työntekijäksi. Åren 2021–2022 pågår forskningsprojektet Maisterista papiksi (Från magister till präst). I forskningsprojektet utreds karriärvägarna för dem som utexaminerats från teologiska fakulteter och vad som gör att de söker sig till prästämbetet samt förändringarna i detta. Teologiska avdelningen vid Östra Finlands universitet har ledningsansvaret för projektet. I projektet deltar aktörer från Helsingfors universitet, Åbo Akademi, evangelisk-lutherska kyrkans stift samt kyrkostyrelsen.

Forskningsprojektet Maisterista papiksi är en del av en serie långvarig forskning där man tidigare har undersökt utvecklingen av yrkesidentiteten hos kyrkans studerande inom ungdomsarbete, diakoniarbete, teologi samt småbarnspedagogik och familjearbete. 

Under 2016–2019 deltog forskningscentralen i forskningsprojektet Kirkon musiikin ammattilaisena kasvaminen (Att växa som yrkesmusiker i kyrkan), som fokuserade på yrkesidentiteten hos kantorer och kyrkans övriga musikanställda. Forskare Veli-Matti Salminen deltog i projektet.