Hyppää sisältöön

Kirkon työelämä - Kirteko

Kirtekossa innostamme ja kannustamme kehittämään kirkon työelämää, jakamaan kehittämisen ideoita ja käytäntöjä sekä käymään vuoropuhelua kirkosta tulevaisuuden työpaikkana!

Tulevaisuuden työelämä tehdään yhdessä

Kirteko on työelämän kehittämisohjelma, jolla edistetään tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua kirkon työpaikoilla.

Kirtekon avulla huolehditaan siitä, että kirkon työpaikoilla on valmiudet tunnistaa kehittämiskohteita, asettaa kehittämistavoitteita ja tehdä kehittämistyötä sekä käydä yhteistä vuoropuhelua kirkosta tulevaisuuden työpaikkana.

null Kirkkohallituksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän työ on käynnistynyt reippaasti

Kirkkohallituksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän työ on käynnistynyt reippaasti

Julkaistu 14.12.2021

Kirkkohallitus perusti maaliskuussa 2021 työryhmän edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kirkon työyhteisöissä ja toiminnassa. Työryhmän tavoitteena on

  • kehittää kirkossa ja seurakunnissa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kokonaistilanteen seurantaa

  • edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista kirkon työyhteisöissä, viranomaistoiminnassa, seurakunnallisessa toiminnassa ja kokonaiskirkollisessa viestinnässä.

  • rakentaa yhteistyötä kirkossa sekä muualla yhteiskunnassa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden parissa toimivien tahojen kanssa.

Työryhmä on kokoontunut perustamisensa jälkeen kolme kertaa.

Yhteistyö hiippakuntien kanssa tiivistä

Työryhmä seuraa hiippakuntien tilannetta olemalla yhteydessä hiippakunnallisiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusyhteyshenkilöihin. Yhteyshenkilöverkosto on perustettu tueksi alueen yhdenvertaisuuskysymyksissä.

Arkkihiippakunnassa on valmisteilla prosessimalli tasa-arvokysymysten ja yhdenvertaisuuskysymysten käsittelyyn seurakunnissa. Tarkoituksena on, että Turun mallia on hyödynnettävissä jatkossa myös muissa hiippakunnissa. Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen on esitellyt työryhmälle ko. mallia.

"Arkkihiippakunnassa on hyvin motivoitunut yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävä ryhmä, jossa on seurakuntalaisia, luottamushenkilöitä ja työntekijöitä. Olemme rakentamassa seurakunnille prosessia, jonka kautta seurakunnassa voidaan tarkastella omaa toimintaa ja olemista näiden teemojen näkökulmasta. Noin viiden kokoontumiskerran työskentelyyn osallistuvat sekä luottamushenkilöt että työntekijät. Työskentely tuo toivottavasti näkyviin ne asiat, jotka ovat jo hoidossa ja hyvällä mallilla, mutta myös sellaiset asiat, joihin täytyy kiinnittää huomioita ja tehdä korjausliikkeitä. Yhdenvertaisuus on kristillisen uskomme ytimessä ja siksi se on otettava huomioon seurakunnassa kaikessa elämässä.", kertoo Pauliina Järvinen.

Kirkon tasa-arvopalkinnon 2022 valmistelu

Työryhmä valmistelee yhteistyössä kirkkohallituksen täysistunnon kanssa esitystä kirkon tasa-arvon palkinnon 2022 saajaksi. Kirkkohallitus myöntää palkinnon joka toinen vuosi. Päätöksen palkinnon saajasta tekee Kirkkohallituksen täysistunto. Vuoden 2020 tasa-arvopalkinto myönnettiin kirjalle Taantuvan tasa-arvon kirkko ja sen kirjoittajille. Ehdokashakukäynnistyy helmikuussa 2022.

Kysely kirkon tasa-arvo ja yhdenvertaisuustilanteesta valmisteilla

Alkuvuodesta 2022 Kirkon tutkimuskeskus toteuttaa kyselyn, jolla kerätään laajasti tietoa tasa-arvo ja yhdenvertaisuustilanteesta kirkossa. Kysely on suunnattu seurakuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille. Kyselyn avulla työryhmä pystyy kohdentamaan toimintaansa ajankohtaisiin teemoihin.

Lisätietoa työryhmästä

Takaisin

Tapahtumat

Jakaessa saat!

Kirkon työelämä 2020 -ohjelman puitteissa on julkaistu verkossa helmikuusta 2019 alkaen kuvauksia seurakuntien hyvistä työelämäkäytännöistä, jotka on nimetty kehittämisen iduiksi. Käy lukemassa, millainen itu-matka on ollut Kirkon työmarkkinalaitoksen asiantuntijan Krista Mikkosen mielestä.

Kristan blogikirjoitus on julkaistu Kirkonkellossa.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä

Olisiko työpaikallanne tarvetta ottaa hyvä käytös haltuun? Se onnistuu hyödyntämällä kirkon pääsopijaosapuolten suositustaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.