Hyppää sisältöön

Kirkkohallituksen tutkintopäätökset

Voimassa olevan kirkkolain 21 luvun 2 §:n mukaan piispainkokous antaa tarkempia määräyksiä papin ja lehtorin virkaan pyrkivältä vaadittavasta tutkinnosta ja kirkkohallitus muilta viranhaltijoilta vaadittavasta tutkinnosta. Kirkkohallituksen ja piispainkokouksen päätökset julkaistaan Kirkon säädöskokoelmassa.

Nro 124 Kirkkohallituksen päätös tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista

  • Diakonian virka, diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevä
  • Nuorisotyönohjaaja, nuorisotyötä pääasiallisena tehtävänään tekevä
  • Varhaiskasvatuksen ohjaaja
  • Lähetyksen ja kansainvälisen työn ohjaaja, lähetyssihteeri
  • Perheneuvoja, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja

Voimaan 1.9.2017 alkaen. Päätöstä sovelletaan viran täyttämismenettelyyn, joka aloitetaan päätöksen voimaan tulon jälkeen. Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut on edelleen kelpoinen tämän päätöksen 1, 2, 3 tai 4 §:ssä mainittuun vastaavaan virkaan. Jos perheneuvojan ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran nykyisellä haltijalla ei ole päätöksessä (5 §) tarkoitettua erityiskoulutusta ja jos hän hakee toiseen perheneuvojan tai perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virkaan, hänen on suoritettava tai sitouduttava suorittamaan erityiskoulutus täyttääkseen viran kelpoisuusvaatimuksen.

Päätöksen sisältöä ja sen perusteluja on selvitetty tarkemmin Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 7/2017.

Nro 123 Kirkkohallituksen päätös kanttorinvirkaan vaadittavista tutkinnoista

  • Kanttori