Hyvän käytöksen edistäminen ja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisy

Kirkon pääsopijaosapuolet ovat valmistelleet yhdessä suosituksen epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä. Osapuolet suosittavat yhteisymmärryksessä seurakunnille, että ne ehkäisevät epäasiallista kohtelua ja häirintää valmistelemalla ja hyväksymällä hyvää käytöstä koskevan sitoumuksen ja toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten.

Kirkon pääsopijaosapuolten yhteinen suositus 

Sopijaosapuolet ovat laatineet seurakuntien valmisteluprosessia varten kaksi mallia, jotka ovat suosituksen liitteenä:

Epäasiallista käytöstä ja häirintää käsittelevää aineistoa ja ohjeita: