Hyppää sisältöön

Ruusu

Suorituslisäjärjestelmän luominen

Uuden suoristuslisäjärjestelmän luominen hyödyntäen HAVA-järjestelmän kokemuksia

Toteuttaja

  • Kuopion ev.lut.seurankuntayhtymä
  • Henkilöstömäärään perustuva seurakunnan kokoluokka: yli 100 henkilöä

Haaste

  • Uuden suoristuslisäjärjestelmän luominen hyödyntäen HAVA-järjestelmän kokemuksia

Ratkaisu

  • Suorituslisäjärjestelmän kirjallisen kuvauksen valmistelu henkilöstöpäällikön ja järjestöjen pääluottamusmiesten muodostaman työryhmän kanssa
  • KiTin tarjoama suorituslisäaineisto ja koulutus koettiin hyväksi ja henkilöstöpäällikön perusteellinen perehtyminen niihin joudutti työryhmän työskentelyä
  • Arviointikriteeristöjen luonti syntyi hyvässä yhteisymmärryksessä, jonka helpossa löytymisessä auttoivat kokemukset hava-järjestelmästä ja yhteinen ymmärrys työelämän lainalaisuuksista

Hyödyt

  • Seurakuntayhtymän suorituslisäjärjestelmän luominen, kuvaaminen ja käyttöönoton siirtymävaiheen suunnittelu

Suositukset

  • Kehityskeskustelujen uudistaminen kehitys- ja arviointikeskusteluiksi
  • Suorituslisän jakautumisen arviointi johtoryhmässä ennen päätöksentekoa tasapuolisen arvioinnin varmistamiseksi

Lisätiedot