Hyppää sisältöön

Kirkon työnantajat

Evankelis-luterilaisen kirkon työnantajia ovat seurakunnat ja seurakuntayhtymät sekä kirkkohallitus ja tuomiokapitulit. Vuonna 2020 evankelis-luterilaisia seurakuntia on 378. Näistä 143 kuuluu seurakuntayhtymiin, joita on yhteensä 31.

Kirkon työnantajaorganisaatioista useimmat ovat henkilöstömäärältään pieniä alle 50:n työntekijän työpaikkoja. Vuoden 2020 tilastojen mukaan koko kirkon palveluksessa oli yhteensä noin 18.900 viranhaltijaa ja työntekijää, vuosityövoimaksi laskettuna se oli noin 12.900 henkilöä. Henkilöstöstä lähes puolet (45,4 %) oli viranhaltijoita ja puolet työsopimussuhteisia työntekijöitä. Henkilöstömäärältään suurimpia tehtäväaloja (yli 10 %:n osuus vuosityövoimasta) olivat seurakuntapapisto, hautausmaatyö, lapsityö, kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö sekä hallinto- ja toimistotyö.

Henkilöstömenot muodostavat suurimman yksittäisen lohkon työnantajayksiköiden käyttömenoista.

Piirakkakaaviossa seurakuntataloudet henkilöstömäärän mukaan. Suurin ryhmä on henkilöstömäärältään 20-49 olevat seurakuntataloudet