Hyppää sisältöön

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilu

Ylimmän johdon palkkaus määräytyy kaikissa seurakunnissa/seurakuntayhtymissä 28.2.2022 saakka ylimmän johdon palkkausjärjestelmää koskevan kokeilusopimuksen mukaisesti.

  • Sopimus virkaehtosopimuksen sitovuuspiirin rajoittamisesta, KirVESTES 2020-2022 Liite 6
  • Virkaehtosopimus ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta seurakunnissa, KirVESTES 2020-2022 Liite7

Palkkausjärjestelmän soveltamisohjeet

Keskeiset palkkausjärjestelmän soveltamisohjeet on koottu erilliseksi oppaaksi:

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä ja peruspalkka -ohjeita seurakunnille

KirVESTES:n 2020-2022 mukaiset palkantarkistukset

Seurakunta tarkistaa ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvan viranhaltijan peruspalkkaa 1.8.2020 lukien 1,4 %:n yleiskorotuksella ja 1.5.2021 lukien 1,6 %:n yleiskorotuksella. Tämän jälkimmäisen yleiskorotuksen sijasta seurakunta voi päättää tarkistaa ylimmän johdon peruspalkkoja johdolle aiemmin asetettujen tavoitteiden ja niistä suoriutumisen arvioinnin perusteella. Tällaisen tarkistuksen kokonaiskustannusvaikutuksen on kuitenkin oltava sama kuin 1,6 %:n yleiskorotuksella ylimmän johdon palkoissa.

Kirkon pääsopijaosapuolet ovat tarkistaneet yleiskorotuksia vastaavasti K- ja J-hinnoitteluryhmien asteikkoja 1.8.2020 ja 1.5.2021 lukien (KirVESTES liite 1). Jos seurakunta tarkistaa peruspalkkoja suoriutumisen arvioinnin perusteella 1.5.2021 lukien, sen tulee varmistaa, että viranhaltijan peruspalkka on silloinkin vähintään viralle vahvistetun K-/J-hinnoitteluryhmän asteikon alarajan suuruinen. Peruspalkka on tarkistettava alarajaan, jos se olisi jäämässä sitä pienemmäksi.

Yleiskirje A4/2020

Ilmoitukset/esitykset Kirkon työmarkkinalaitokselle

Seurakunnassa/seurakuntayhtymässä tehdyt päätökset peruspalkan tarkistamisesta sekä hinnoitteluryhmän muutosta koskeva esitys perusteluineen toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen kit@evl.fi

Tilastotietoa ylimmän johdon palkoista

Tiedot perustuvat seurakuntien Kirkon työmarkkinalaitokselle lähettämiin palkan tarkistamista koskeviin päätöksiin.

Ylimmän johdon peruspalkat ja desiilit 1.3.2021

K-/J- hinnoitteluryhmien euromääräiset asteikot 1.5.2021

Katso myös usein kysyttyä ylimmän johdon palkkausjärjestelmästä