Hyppää sisältöön

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilu

Ylimmän johdon palkkaus määräytyy kaikissa seurakunnissa/seurakuntayhtymissä 31.3.2020 saakka ylimmän johdon palkkausjärjestelmää koskevan kokeilusopimuksen mukaisesti.

Palkkausjärjestelmän soveltamisohjeet

Keskeiset palkkausjärjestelmän soveltamisohjeet on koottu erilliseksi oppaaksi:

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä ja peruspalkka -ohjeita seurakunnille

KirVESTES:n 2018-2020 mukaiset palkantarkistukset

Palkantarkistukset toteutetaan ylimmän johdon järjestelmässä seurakunnan päätökseen perustuvaa järjestelyerää käyttäen 1.4.2018 ja 1.4.2019 lukien. Molemmissa tarkistuspisteissä käytössä on ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden peruspalkoista laskettava 1,6 % suuruinen erä. Sillä voidaan tarkistaa kaikkien järjestelmän piiriin kuuluvien palkkoja tai sitä voidaan suunnata vain jonkun tai joidenkin palkkoihin. Ns. yleiskorotuksella ylimmän johdon peruspalkkoja ei sopimuskauden aikana tarkisteta.

Yleiskirje A2/2018

Ilmoitukset/esitykset Kirkon työmarkkinalaitokselle

Seurakunnassa/seurakuntayhtymässä tehdyt päätökset peruspalkan tarkistamisesta sekä hinnoitteluryhmän muutosta koskeva esitys perusteluineen toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen kit@evl.fi

Tilastotietoa ylimmän johdon palkoista

Tiedot perustuvat seurakuntien Kirkon työmarkkinalaitokselle lähettämiin palkan tarkistamista koskeviin päätöksiin.

Ylimmän johdon peruspalkat ja desiilit 1.9.2019

 

K-/J- hinnoitteluryhmien euromääräiset asteikot 1.4.2019

 

Katso myös usein kysyttyä ylimmän johdon palkkausjärjestelmästä