Usein kysyttyä palkkauksesta

 

Kertaerän maksaminen

Kenelle kertaerä maksetaan kesäkuussa?

Vastaus:

Kertaerä maksetaan

  • vain yleisen palkkausjärjestelmän piirissä oleville, jotka täyttävät allekirjoituspöytäkirjassa (2 §, kohta 2.1.) sanotut kertaerän saamisen ehdot. Asiaa on käsitelty yksityiskohtaisesti KiT:n yleiskirjeessä 2/2018, jossa on käyty läpi myös eräitä tulkinnallisia tilanteita.

Sen sijaan kertaerää ei makseta

  • johdon palkkausjärjestelmässä oleville (liite 7)
  • tuntipalkkaisille
  • nuoria ja oppisopimuskoulutukseen otettuja koskevan työehtosopimuksen piirissä oleville (KirVESTES liite 5).

Nämä ryhmät, joissa kertaerää ei makseta kesäkuussa, ovat saaneet kertaerää vastaavan muun palkantarkistuksen kyseistä palkkausjärjestelmää koskevien allekirjoituspöytäkirjan määräysten mukaan. Ylimmälle johdolle on ollut jaettavana paikallisesti 1,6 %:n järjestelyerä 1.4.2018 ja tuntipalkkaisilla 1,6 %:n yleiskorotus 1.4.2018 lukien. Nämä palkantarkistukset ovat olleet palkkatasoa korottavalta vaikutukseltaan suuremmat kuin se yleiskorotus, joka on maksettu 1.4.2018 yleisen palkkausjärjestelmän piirissä oleville (1,1 %). Kun suorituslisäjärjestelmä tulee voimaan 1.1.2020 ja sen mukaiset palkkaerät maksetaan yleisessä palkkausjärjestelmässä, johdon palkkausjärjestelmässä ja tuntipalkkaisille ei palkkoja tällöin lainkaan tarkisteta.

Kun neuvotteluaikana julkisuudessa on puhuttu ns. lomarahakompensaatiosta, tässä yhteydessä voidaan todeta, että tällaisesta kompensaatiosta ei kirkon sektorilla ole sovittu. Lomaraha on luonteeltaan kertasuoritus. Kertaerän maksaminen kesäkuussa on johtunut siitä, että myös kertaerä on luonteeltaan kertasuoritus ja sen maksaminen lomarahan yhteydessä on luonteva tekninen ratkaisu.