Hyppää sisältöön

Nuoret ja oppisopimuskoulutukseen otettavat

Nuorten (kausityöntekijät ja opiskelijat) ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden palkkaukseen voidaan Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2022-2024 sijasta soveltaa Työehtosopimusta nuorten ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden palkkauksesta (liite 5). Sopimuksen palkkahinnoitteluja voidaan soveltaa vain siinä tarkoitettuihin työntekijöihin ja tehtäviin. Virkasuhteisiin sopimusta ei voi soveltaa.

Sopimus sisältää palkkahinnoittelut, joiden soveltaminen ja taso poikkeavat kirkon yleisen palkkausjärjestelmän ja tuntipalkkajärjestelmän määräyksistä.

Sopimus nuorten ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden palkkauksesta, KirVESTES 2022-2024 Liite 5

KirVESTES 2022-2024 mukaiset euromääräiset palkat, palkkiot ja korvaukset


Katso myös Nuorten kesätyö