Hyppää sisältöön

Nuoret ja oppisopimuskoulutukseen otettavat

Nuorten (kausityöntekijät ja opiskelijat) ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden palkkaukseen voidaan Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2020-2022 sijasta soveltaa Työehtosopimusta nuorten ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden palkkauksesta (liite 5). Sopimuksen palkkahinnoitteluja voidaan soveltaa vain siinä tarkoitettuihin työntekijöihin ja tehtäviin. Virkasuhteisiin sopimusta ei voi soveltaa.

Sopimus sisältää palkkahinnoittelut, joiden soveltaminen ja taso poikkeavat kirkon yleisen palkkausjärjestelmän ja tuntipalkkajärjestelmän määräyksistä.

Sopimus nuorten ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden palkkauksesta, KirVESTES 2020-2022 Liite 5

KirVESTES 2020-2022 mukaiset euromääräiset palkat, palkkiot ja korvaukset


Katso myös Nuorten kesätyö