Työmarkkinajohtajan kolumnit

Luottamuksen varassa

3/2019

Ensi viikolla järjestettävillä Kirkkopäivillä julkaistaan kirja nimeltä: Laki, evankeliumi, KirVESTES – Johtajana kirkossa. Johtamista käsitellään muissakin yhteyksissä ao päivillä. Johtamiseen liittyy aina erilaisia, vaativia ja perusteltuja odotuksia. Kun niitä on paljon, pitäisi johtamisessakin priorisoida ja kirkastaa tärkeimmät tavoitteet. 

Tieto on valtaa

2/2019

Digitaalinen maailma yllättää meidät – tai ainakin minut – helposti. Se on edelleen jotain uutta ja sen mahdollisuudet ja ulottuvuudet ovat vielä osin tuntemattomat. Koko 2000-luvun on ollut selvää, että digitaalisen tiedon määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Erään määritelmän mukaan joka kolmas minuutti kasvua on saman verran kuin kaikki maailman tieto oli vuoteen 2003 asti. Myös työpaikoilla tietoa on entistä enemmän ja sitä tarvitaan johtamisessa.  On tärkeää huolehtia tiedon oikeellisuudesta ja luotettavuudesta 

Valoa kohti

1/2019

”Kaikki onnelliset työyhteisöt ovat toistensa kaltaisia, jokainen onneton työyhteisö on onneton omalla tavallaan.” Tolstoin Anna Kareninan aloituslause hiukan uudelleen muotoiltuna tiivistää melko hyvin ne haasteet, jotka mielestäni liittyvät työhyvinvoinnin kehittämiseen. Me kaikki tunnistamme helposti hyvinvoivat työyhteisöt; niissä vallitsee avoimuuden ja luottamuksen ilmapiiri, joissa haasteet kohdataan yhdessä toinen toistaan kuullen ja auttaen. Myös onnistumisista iloitaan yhdessä. Sen sijaan huonosti voivat työyhteisöt voivat huonosti mitä erilaisimmista syistä. Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen edellyttääkin tarkkaa ongelmien tunnistamista, määrittelemistä ja yksilöintiä. Muutoinhan polkua parempaan ei voi rakentaa. Kun pyritään kohti hyvinvoivaa ja innostavaa työilmapiiriä eivät strategisen tason ihmettely ja kauniit puheet (tai kirjoitukset) auta. On oikeasti uskaltauduttava epämukavuusalueelle kohtaamaan vaikeudet ja on uskallettava johtaa.