Kirkon pääsopijaosapuolet pohtivat yhdessä uutta työaikalakia

18.4.2019

Kirkon pääsopijaosapuolten yhteinen työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää uuden työaikalain soveltamista kirkon sektorilla, on aloittanut työnsä. Osapuolilla on tässä vaiheessa erilainen käsitys uuden työaikalain soveltamisesta kirkon henkilöstöön. Työryhmä jatkaa työskentelyään.

8.4.2019

Eduskunta hyväksyi 13.3.2019 uuden työaikalain, joka tulee voimaan 1.1.2020. Kirkon virka- ja työehtosopimus on kuitenkin voimassa maaliskuun loppuun 2020, joten uudet työaikalain määräykset astuvat kirkon piirissä voimaan vasta huhtikuun alusta lukien 2020.

Lue asiaa koskeva tiedote


Työmarkkinakeskusjärjestöiltä yhteinen ehdotus työelämän kehittämiseksi työn ja teknologian murroksessa

2.4.2019

Seitsemän työmarkkinakeskusjärjestöä esittää tänään julkistetussa ehdotuksessaan monivuotisen työelämän kehittämisohjelman käynnistämistä seuraavalla hallituskaudella.

Tutustu työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotukseen


Uusi työaikalaki hyväksyttiin eduskunnassa – kirkon hengellistä työtä tekevien asema selvitetään

13.3.2019

Lue asiaa koskeva tiedote


Ajankohtaiskyselyn tulokset

13.3.2019

Vuoden vaihteessa toteutetun Kirkon työmarkkinalaitoksen ajankohtaiskyselyn tulokset on julkaistu. Kyselyyn saatiin vastaus 161 seurakuntataloudesta.

Tutustu tuloksiin