Hyppää sisältöön

Arvot ja etiikka

Kirkkohallituksen strategiassa määritellyt arvot näkyvät Kirkon eläkerahaston (KER) perustehtävässä hoitaa eläkevaroja tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Sijoitusyksikkö vastaa avoimesti kaikkiin kysymyksiin henkilökunnalle, eläkkeensaajille, seurakunnille ja medialle. Julkisena toimijana eläkerahastolle on tärkeää, että sijoitustoiminta on läpinäkyvää ja oikeudenmukaista. Yksikössä noudatetaan vastuullisen sijoittamisen ohjeita ja YK:n tukemia vastuullisen sijoittamisen periaatteita (PRI).

Luterilainen etiikka perustuu kultaiseen sääntöön, joka on yleisinhimillisesti hyväksytty maailmassa. Se on ilmaistu Matteuksen evankeliumissa Jeesuksen sanomana näin: ”Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille (Matt. 7:12)”. Jumala on luodessaan ihmisen asettanut hänen sydämeensä tiedon siitä, miten meidän tulee kohdella toisiamme. Kultaisen säännön siirtäminen käytäntöön ei ole suoraviivaista, vaan sitä sovellettaessa asetutaan toisen ihmisen ja toisten ryhmien asemaan ja pyritään miettimään, mikä on näiden toisten todellista hyvää niiden omasta näkökulmasta. Omistajana ja sijoittajana KER huomioi keskeiset sidosryhmänsä – eli ne, joihin sijoituspolitiikalla on vaikutuksia – ja miettii niiden edun toteutumista.