Hyppää sisältöön

Sijoitustoiminnan raportointi

Kirkon eläkerahaston (KER) salkunhallintajärjestelmästä vastaa ulkopuolinen palveluntarjoaja. Palveluun kuuluvat sijoitustoiminnan raportointi ja tuoton seuranta sekä ajantasainen salkunhallinta. Salkunhallintajärjestelmä tuottaa kattavan riskiraportoinnin, toimii riskivalvontatoimintona sekä tuottaa aineistoa kirjapitoliittymään. Palveluun kuuluvat myös erilaiset yhteenvetoraportit KERin johtokunnan ja valvojien tarpeisiin.

Yritysten vastuullisuusanalyysiin erikoistunut asiantuntija suorittaa normi- ja toimialapohjaisen vastuullisuusseulonnan KERin sijoitussalkusta kaksi kertaa vuodessa. Analyysin tulokset käsitellään johtokunnassa. Johtokunnassa käsitellään myös PRI-periaatteiden vuosiraporttia, jonka avulla seurataan edistymistä vastuullisen sijoittamisen työskentelyssä verrattuna muihin sijoittajiin.

KERin johtokunta antaa kirkkohallitukselle toimintakertomuksen tammikuun loppuun mennessä edellisen vuoden toiminnasta.