Hyppää sisältöön

Johtokunnan kokoonpano ja tehtävät

Kirkkojärjestyksen 22 luvun 6 §:n mukaan Kirkon eläkerahaston varojen sijoittamista varten on kirkkohallituksen toimikaudekseen asettama Kirkon eläkerahaston johtokunta. Kirkon eläkerahaston johtokunta valittiin kirkkohallituksen täysistunnon kokouksessa 26.8.2020. Johtokunnan toimikausi päättyy 31.5.2024.

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Pasi Strömberg. Johtokunnan muut jäsenet ovat toiminnanjohtaja Jussi Junni, hallintojohtaja Risto Hämäläinen, toiminnanjohtaja Paula Aaltonen, puheenjohtaja Jonna Voima, sijoitusjohtaja Ari Huotari, johtaja Hanna Hiidenpalo, sijoitusjohtaja Tomi Viia ja puheenjohtaja Tarja Kantola.

Johtokunnan varapuheenjohtajana toimii toiminnanjohtaja Jussi Junni ja sihteerinä sijoitusjohtaja Ira van der Pals.

Johtokunnan tehtävät on määritelty kirkkojärjestyksen 22 luvun 6 §:ssä. Tämän lisäksi Kirkon eläkerahaston johtokunnan toimintaa ohjaa johtosääntö, jonka Kirkkohallitus on vahvistanut 27.5.2021.

Kuvassa vasemmalta Tarja Kantola, Ari Huotari, Paula Aaltonen, Pasi Strömberg, Risto Hämäläinen ja Jussi Junni.

Kuvasta puuttuu Hanna Hiidenpalo, Tomi Viia ja Jonna Voima.