Hyppää sisältöön
Vit duva.

Pingsten

Pingsten handlar om Gud lovar att alltid vara nära oss. Han är det genom den heliga Anden.

Innan Jesus steg upp till himlen på Kristi himmelsfärdsdag lovade han att vara hos oss människor, trots att han är borta. På pingsten firar vi att Gud har gett oss den heliga Anden, hjälparen, som alltid är närvarande i våra liv.
 

YouTube-video

Pingsten är kyrkans födelsedag

Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå, och vi kan alla vittna om det. (Apg 2:32)

Pingsten är också den kristna kyrkans födelsedag, dagen då kyrkan grundades.

Händelserna under den första pingsten beskrivs i Apostlagärningarna. Då föll den heliga Anden över apostlarna och de började tala olika främmande språk. Alla människor från olika länder som samlats i Jerusalem fick plötsligt höra det glada buskapet omJesus på sitt eget språk. Allt som allt tretusen människor döptes under ledning av Petrus. Det här visar att den kristna gemenskapen och det kristna budskapet hör till alla folk.

Pingsten hör tillsammans med påsken och julen till kyrkoårets tre största fester. Pingsten är den sista festen i den 50 dagar långa påsktiden. På pingstdagen börjar kyrkoårets tredje huvudfas. Under veckan efter pingst talar vi om det liv som den heliga Anden föder.

Söndagarna efter pingst handlar mycket om Jesus undervisning, om livet som kristen under ledning av den heliga Anden och om kyrkan som berättar om sin tro. Den liturgiska färgen är grön, färgen för liv, tillväxt och hopp. Nästan alla helger under pingsttiden har grönt som liturgisk färg.

Pingsten är en av de stora Kristusfesterna

Den liturgiska färgen för pingst är röd, färgen som symboliserar den heliga Anden, blod, eld och vittnesbörd.

Vanliga symboler för pingsten är duvan och elden. På pingsten tänder kyrkvärden sex ljus på altaret, på samma sätt som på andra stora Kristusfester under kyrkoåret – på advent, juldagen, påskdagen och Kristi himmelsfärdsdag.

I många språk är den ursprungliga betydelsen för ordet pingst (pingst, Pfingst, pentekoste) femtionde dagen efter påsk. Pingsten har rötter också i judendomen. I början var den en skördefest. Senare började judarna komma ihåg de tio buden som gavs på Sinai.

Kristna har firat pingst sedan 200-talet.