Hyppää sisältöön
En person får sina fötter tvättade.

Skärtorsdagen

Skärtorsdagen är torsdagen före påsken i stilla veckan, dagen före långfredagen. På skärtorsdagen minns vi när Jesus instiftade nattvarden, tvättade sina lärjungars fötter och sedan blev förrådd och fängslad.

På skärtorsdagens kväll och natt drog sig Jesus tillbaka till Getsemane trädgård för att be Gud om kraft. Judas förrådde Jesus och avslöjade för hans fiender, det judiska tempelprästerskapet, saddukeerna och de romerska soldaterna, var Jesus fanns. De lät fängsla honom.

Lär mer om skärtorsdagens händelser i Matt 26:20–

Göra ren

Torsdagen i stilla veckan har fått namnet skärtorsdag från ordet "skära" som betyder "att göra ren".

På skärtorsdagen tvättade Jesus lärjungarnas fötter. I många kyrkosamfund hör seden att konkret tvätta varandras fötter fortfarande till gudstjänstlivet. Skärtorsdagen är en reningsdag då det hört till att bikta sig.

Enligt folktraditionen var det något ont som skulle jagas bort från gården.

Nattvard

På skärtorsdagen instiftade Jesus nattvarden:

Se­dan tog han ett bröd, tac­ka­de Gud, bröt det och gav åt dem och sa­de: ”Det­ta är min kropp som blir off­rad för er. Gör det­ta till min­ne av mig.” Ef­ter målti­den tog han på sam­ma sätt bäga­ren och sa­de: ”Den­na bäga­re är det nya förbun­det ge­nom mitt blod, som blir ut­gju­tet för er.

På skärtorsdagen är det därför tradition att gå till nattvarden. Helgdagens texter berättar om då Jesus åt den sista måltiden tillsammans med sina lärjungar och instiftande nattvardens sakrament.

På kvällen blir altaret svart

På skärtorsdagens kväll börjar den tre dagar långa helgtiden (den så kallade triduum), korsets och uppståndelsens påsk, som sträcker sig till påskdagens kväll. Då mässan avslutats på skärtorsdagens kväll tar man i vissa kyrkor bort de liturgiska föremålen från altaret och klär det i svart.

YouTube-video