Hyppää sisältöön
Palmkvistar.

Palmsöndagen

Palmsöndagen är den sista söndagen före påsken och inleder stilla veckan. Då börjar vi följa de sista skedena i Jesu liv.

På palmsöndagen minns vi hur Jesus före sin död red på en åsna in till påskfesten i Jerusalem och hur människorna strödde palmkvistar på vägen framför honom.

De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. (Matt 21:7–8)

Läs mer i Matt 21:1–11

Palmkvistar eller videkvistar

Till palmsöndagens traditioner har hört att ta med sig palmkvistar till kyrkan, till minne av när Jesus red in i Jerusalem. Man har också burit palmkvistarna i palmsöndagens processioner.

I de nordligare länderna har man använt videkvistar i stället för palmkvistar. Palmkvistarna eller videkvistarna är en symbol för hopp, seger och Kristi kunglighet. För Kristi efterföljare är kvistarna ett erkännande av det eviga livet.

YouTube-video