Hyppää sisältöön

Nationella böndagar

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland firar två böndagar: Böndagen för kristen enhet och Böndagen för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar.

Republikens president ger årligen ett plakat om de ekumeniska böndagarna. Böndagsplakaten läses på Böndagen för kristen enhet den 18 januari, eller under föregående söndag. 

När böndagen infaller på en söndag firar man den vanligen inte i samband med högmässan. Församlingen kan själv bestämma om hur man firar dagen.

Sedan 1500-talet har vi i Finland firat nationella böndagar fastställda av statsmakten. I samband med den nya grundlagen från början av år 2004 övergick beslutanderätten om böndagar till kyrkan.