Hyppää sisältöön

Tillbaka till Finland

När det är dags att återvända

Ofta föreställer man sig att det är lätt att återvända till Finland. Undersökningar visar att detta ändå många gånger är svårare än att flytta utomlands. Det är bra att vara medveten om detta och ge sig själv tid att anpassa sig.

Ibland kan det också behövas stöd av en utomstående. Församlingen hjälper dig när du behöver någon att samtala med. Ibland sätts parförhållandet också på prov i samband med återresan. Då är det bra att i tid söka hjälp av en sakkunnig, till exempel familjerådgivningscentralen i hemkommunen.

Din församling i Finland

Kyrkans familjerådgivning

När man återvänder är det också många praktiska saker som måste skötas och som kräver tid.

Minneslista för den som flyttar till Finland

Boktips:

Marja Saviaro: Maailmalta kotiin (Return Ticket, 2015)

Anu Warinowski: Maailmalle yhtenä, takaisin toisena? Suomalaisten ekspatriaattiperheiden lapset kulttuurisissa siirtymissä (Migrationsinstitutet, undersökningar A42, 2012)