Hyppää sisältöön

Skriftskola utomlands

Skriftskolan ger 15-åringen nya livserfarenheter och vänner. Unga som deltar i konfirmandundervisningen får fundera över livet och förhållandet till Gud samt lära sig mer om den lutherska tron. Som avslutning på skriftskolan ordnas konfirmation. En vuxen som inte gått i skriftskola som ung kan också göra det senare. För vuxna ordnas egna skriftskolor. 

Förutsättningar för att delta i skriftskola

Den som anmäler sig till skriftskolan ska fylla 15 år under året. Man måste inte höra till kyrkan för att kunna delta. Under konfirmandtiden kan den unga med föräldrarnas tillstånd bli medlem i kyrkan. En person som inte hör till kyrkan men vill bli medlem efter skriftskolan döps före konfirmationen.

En ung utlandsfinländare kan också hitta en skriftskola överraskande nära. I många finländska utlandsförsamlingar ordnas skriftskolor för unga eller vuxna. Du får enklast information om dessa genom att kontakta närmaste finländska utlandsförsamling.

Skriftskola i Finland – anmäl dig i tid

Unga som bor utomlands kan också gå i skriftskola i Finland. I varje församling i Finland ordnas årligen åtminstone ett konfirmandläger, i större församlingar tiotals. Det finns ett mycket stort urval av olika slags konfirmandläger. Förutom traditionella konfirmandläger ordnas olika slags hobbykonfirmandläger, stadskonfirmandläger och konfirmandläger för specialgrupper. Anmälningar till följande års skriftskolor tas emot på förhösten föregående år.

Olika alternativ:

  1. Man kan gå i skriftskola i hemförsamlingen i Finland. Hemförsamlingen är den församling där man registrerats som tillhörande den frånvarande befolkningen. Vanligen är det den församling man hörde till när man flyttade utomlands.
  2. Lutherska ungdomscentret i Finland ordnar internationella konfirmandläger sommartid där de gemensamma språken är engelska och finska. Hälften av deltagarna är unga utlandsfinländare. Läs mer om Lutherska ungdomscentrets konfirmandläger.
  3. Konfirmandläger ordnas också på tyska, ryska, kinesiska, arabiska och estniska i Finland.
  4. Många andra organisationer ordnar konfirmandläger som unga från i huvudsak olika delar av Finland deltar i, men även unga som bor längre bort. På dessa läger har de unga ofta en gemensam bakgrund i en väckelserörelse eller en hobby.

Mer information om konfirmation

Konfirmandundervisning för vuxna

En vuxen kan också gå i skriftskola. Konfirmandundervisningen för vuxna är vanligen en process mellan prästen och personen som går i skriftskola. Efter konfirmandundervisningen blir man döpt, om man inte redan är det, och blir då också medlem i kyrkan. Om du vill delta i konfirmandundervisning för vuxna utomlands ska du kontakta närmaste finländska utlandsförsamling. 

Konfirmation

Konfirmationen innebär att personen själv bekänner sig till den kristna tron. Förutsättningen för att bli konfirmerad är att man är döpt och har gått i skriftskola eller fått tillräckligt med motsvarande kristen undervisning. Den kristna undervisning som ges i skriftskolan utgör grunden för att förstå konfirmationen och delta i den. Det är frivilligt att bli konfirmerad.

Vad får jag göra när jag är konfirmerad?

Mer information om konfirmation