Hyppää sisältöön

Kulturchock

Varför reser jag?

Det är bra att fundera över motivet för att flytta utomlands. Vad orsaken än är löser du inga problem i hemlandet genom att flytta utomlands. Samma frågor dyker snabbt upp igen när ditt stödnät är långt borta i hemlandet. När du funderar över motiven för resan ska du beakta alla familjemedlemmar. Före resan är det bra att så grundligt som möjligt reda ut både praktiska frågor och frågor som gäller språket i mållandet, kulturkännedom och förståelse för kulturen.

Olika skeden av en kulturchock

En kulturchock innebär en kollision mellan två olika kulturer. De olika skedena i en kulturchock är individuella och kan se ut på olika sätt. Det kan vara speciellt tufft om familjemedlemmarna upplever skedena i olika takt. 

  1. Smekmånaden är ett skede då man förhåller sig nyfiket och okomplicerat till allt – som en turist.
  2. Chockskedet utvecklas stegvis. Man verkar lugn utåt, men inombords stormar det. Tankarna fylls av oro, sorgsenhet och nedstämdhet.
  3. I reaktionsskedet är det nya landet inte alls tilltalande längre. Den lokala kulturen irriterar och en negativ inställning börjar dominera. Att åka hem känns som ett lockande alternativ.
  4. I utjämningsskedet accepteras den nya livssituationen och positiva sidor av den nya kulturen börjar visa sig.

Det är bra att ha humor, tålamod, nyfikenhet, envishet och öppenhet med i bagaget!

Om det känns mycket besvärligt att slå sig ner utomlands är det bäst att söka utomstående hjälp. Hjälp finns att få i olika grupper och gemenskaper av utlandsfinländare. Kyrkans arbete bland utlandsfinländare och de finländska utlandsförsamlingarna är en del av detta nätverk. Vi finns också i sociala medier. Du behöver alltså inte vara ensam.

Hitta närmaste finländska utlandsförsamling