Nattvardsvin

Nattvarden

Nattvarden är höjdpunkten i gudstjänsten. Till sin karaktär är nattvarden en måltid där man samlas till måltidsgemenskap. Nattvardens plats är i gudstjänsten. 

Du kan delta i nattvarden om du är medlem i en luthersk kyrka. Barn kan delta i nattvarden tillsammans med sina föräldrar.

När du kommer till nattvardsbordet kommer du som om du skulle komma till en gemensam måltid. Visa respekt för dem som deltar tillsammans med dig. Minns att du betjänas av ingen mindre än Kristus själv. I nattvarden äter vi en bit bröd som kallas oblat. Man dricker också en liten skvätt vin. Ofta ges vinet i en liten bägare men det händer också att man delar ut vinet från samma bägare till alla.

Nattvarden är viktig för Jesus uppmanade sina lärjungar att fira den till minne av hans död och uppståndelse. I nattvarden är Jesus närvarande i brödet som han kallar sin kropp och i vinet som han kallar sitt blod. I nattvarden kommer vi så nära Gud som vi kan komma.

Utom i gudstjänsten kan nattvard också firas enskilt. Till exempel om någon är sjuk eller döende kan den begära att få nattvard.

Nattvarden är tillsammans med dopet det ena av kyrkans två sakrament.

Efter nattvarden följer en tackbön. Det är som att tacka för maten, för den näring den ger vår tro och för gemenskapen som nattvarden ger oss med Gud själv och med varandra.