Kirkko on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja

Kirkko on aktiivinen yhteiskunnallinen toimija ja vaikuttaja. Kirkko pitää yhteiskunnassa heikompien puolta ja puolustaa ihmisen arvokkuutta: jokainen ihminen on Jumalan kuva, ja elämä on aina arvokasta ja suojelemisen arvoista. Kirkko tuo yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon kristillisiä arvoja ja näkökulmia.

Kirkko hoitaa myös monia yhteiskunnalle tärkeitä tehtäviä.

Organisaationa kirkko on mukana järjestöjen ja kuntien kanssa yhteistyöhankkeissa, joissa vaikutetaan eri syistä vaikeassa tilanteessa olevien asemaan yhteiskunnassa. Kirkko on edistänyt aktiivisesti esimerkiksi paperittomien siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden hyvinvointia Suomessa ja maailmalla.


Kirkon kannanotot