Kirkollisverotuotot jakautuvat laajasti monien hyödyksi

Kirkollisverotuotoista hyötyy seurakuntien eri palvelujen kautta laaja joukko. Kirkollisverovaroilla mm.

  • autetaan hädässä olevia
  • järjestetään kerhoja, retkiä ja leirejä
  • tuetaan perheitä, lapsia, nuoria ja muita ryhmiä
  • ylläpidetään hautausmaita ja kirkkorakennuksia

Vaikka et itse tällä hetkellä tuntisi tarvitsevasi kirkon tai paikallisen seurakunnan apua, maksamallasi kirkollisverolla on merkitystä. Olet omalta osaltasi mukana tukemassa seurakuntien ruohonjuuritason työtä ihmisten parissa ja ihmisten hyväksi.

Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet maksavat kirkollisveroa valtion- ja kunnallisveron yhteydessä. Kirkollisveroa maksetaan oman asuinkunnan ja -alueen seurakunnalle. Veron suuruus määräytyy seurakunnan tuloveroprosentin mukaan. Seurakunnasta riippuen kirkollisvero on 1-2 prosenttiyksikköä.


Lue lisää kirkon taloudesta