Mikä rippikoulu?-Käännettävää

Rippikoulu on noin puolen vuoden mittainen kokonaisuus, jonka aikana osallistutaan seurakunnan toimintaan, ja sekä yksin että yhdessä pohditaan kysymyksiä uskosta ja elämästä. 

 

Useimmiten rippikoulu käydään Suomessa sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Suomalaisista 15-vuotiaista nuorista rippikoulun käy vuosittain reilusti yli 80 %. Rippikouluun osallistuminen on vapaaehtoista.

Jos lapsi on mennyt 6-vuotiaana kouluun, vanhempi voi anoa seurakuntansa kirkkoherralta lapselleen mahdollisuutta käydä rippikoulu 14-vuotiaana eli samaan aikaan luokkakavereiden kanssa. Yhtä hyvin rippikoulun voi käydä vuotta myöhemmin.

Rippikouluun ovat kaikki tervetulleita. Jos rippikoululaista ei ole kastettu, hänet voidaan kastaa rippikoulun aikana. Jos nuori on kastettu, mutta ei ole kirkon jäsen, voi hän halutessaan liittyä kirkkoon. Konfirmoiduksi voivat tulla ainoastaan kirkkoon kuuluvat. 

Rippikoulun voi käydä myös aikuisena. Aikuisrippikouluun voi osallistua myös verkossa, omassa tahdissaan ja omalla tavallaan.

 

Rippikoulu toteutetaan noin puolen vuoden aikana, ja sen laajuus on 80 tuntia. Rippikoulun aikana osallistutaan seurakunnan toimintaan ja pohditaan uskoon ja elämään liittyviä kysymyksiä.

 

Rippikoulun voi käydä leiri-, päivä- tai iltarippikouluna. Leirimuotoista rippikoulua voidaan suosionsa puolesta sanoakin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon menestystarinaksi.

 

Tavanomainen nykypäivän rippileiri järjestetään leirikeskuksessa jossain päin Suomea. Päivät koostuvat erilaisista työskentelyistä, joissa pääsee itse tekemään, kokemaan ja pohtimaan sekä yhdessä vietetystä ajasta, iltaohjelmasta, hyvästä ruoasta, laulusta ja naurusta.

Papin ja muiden seurakunnan työntekijöiden lisäksi riparilla vastuuta kantavat nuoret isoset, joiden myötä oppiminen on pitkälti vertaisoppimista. Lisäksi useissa rippikouluissa on mukana vapaaehtoisia aikuisia.

Seurakuntien lisäksi kristilliset järjestöt järjestävät rippikouluja. 

Oman seurakunnan riparitarjonnan näet seurakuntasi sivuilta.