Godparents-käännettävä

Kummien valinta ja tehtävät

Kummius on kirkon ja vanhempien antama luottamustehtävä.

Kummiksi voi valita henkilön, joka

  • kuuluu luterilaiseen kirkkoon
  • on käynyt rippikoulun ja
  • on konfirmoitu.

Pääsääntöisesti kastettavalla, myös aikuisella kastettavalla, tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat joko luterilaisen kirkon tai niin sanotun Porvoon yhteisön jäsenkirkon kastettuja ja konfirmoituja jäseniä.

Näiden kahden kummin lisäksi muut kummit voivat kuulua johonkin toiseen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lapsikasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon. Kirkkoon kuulumaton henkilö ei voi toimia kummina. Jos lähipiiristä ei löydy kummiksi sopivia kirkon jäseniä, kummeja voi kysyä myös seurakunnasta.

Erityisestä syystä kaste voidaan toimittaa, vaikka kastettavalla olisi vain yksi kummi. Päätöksen tekee sen seurakunnan kirkkoherra, jonka jäseneksi kastettava liittyy.

Kummien määrälle ei ole ylärajaa. Uusien kummien lisääminen on mahdollista poikkeustapauksissa. Kummiutta ei voi vaihtaa eikä ottaa pois kastetilaisuuden jälkeen.

Kummeista tarvitaan rekisteröintiä varten heidän nimensä ja henkilötunnuksensa. Ulkomaalaisista kummeista tarvitaan nimi, syntymäaika, kotiseurakunnan nimi, uskontokunta, paikkakunta ja maa. Kummeja koskevat tiedot kannattaa selvittää jo ennen kuin ottaa pappiin yhteyttä.

Kummin tehtävät

Kummi

  • toimii todistajana kastetilaisuudessa. Jos vähintään kaksi kummeista ei ole ristiäisissä mukana, tarvitaan kaksi muuta henkilöä todistamaan kastetoimitusta.
  • on kummilapsensa aikuinen ystävä
  • huolehtii lapsen kristillisestä kasvatuksesta yhdessä vanhempien kanssa. Hän voi esimerkiksi osallistua kummilapsen kanssa seurakunnan toimintaan, viedä messuun tai vaikkapa pyhäkouluun. Lapsen puolesta rukoileminen on myös kummin etuoikeutettu tehtävä.