Hyppää sisältöön

Katekesen

KatekesenÖppna länk i ny flik ger en kort presentation av kyrkans lära. De tio buden, trosbekännelsen och bönen Fader vår utgör katekesens kärna.

Dessa är gemensamma för kristna i många skilda trossamfund. Katekesen förklarar också dopet, nattvarden, bibeln, bikten, bönen och välsignelsen.

Ordet Katekes kommer från det grekiska ordet katekhismos, som betyder undervisning. Den senaste katekesen för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland gavs ut inför år 2000 då kyrkorna firade Jubelår.

Martin Luther gav 1529 ut två katekeser. Lilla katekesen för undervisning i hemmen och den mera omfattande Stora katekesen som är en utläggning av den kristna tron för prästerna. Både Lilla katekesen och Stora katekesen ingår i de lutherska bekännelseskrifterna.

Läs mer om katekesen och hur den använts.