Hyppää sisältöön

Bibeln

Enligt kristen tro har Gud uppenbarat sig i Jesus Kristus. Uppenbarelsen finns i Bibeln, där människor har skrivit om den. Vi talar om den heliga skriften, men som bok är den inte något magiskt föremål.

Kyrkans tro är en bibeltro, men också en tro som den heliga Anden väcker.

Bibelns 66 böcker har skrivits under cirka 1 000 år. På 300-talet bestämdes vilka böcker som skulle tas med. Endast böcker som ansågs som tydligt kristna dög.

Gamla testamentet är från ca 800-160 f. Kr. De äldsta böckerna i Nya testamentet skrevs ca år 50 e. Kr. I äldsta översättningen av Gamla testamentet (till latin) fanns också sådana judiska och kristna böcker som inte ansågs höra till Bibeln. De sk. apokryfiska böckerna finns också i vår Bibel.