Hyppää sisältöön

Bekännelseskrifterna

Den läromässiga grunden för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland beskrivs i början av kyrkolagen och kyrkoordningen. Kyrkan ”bekänner sig till den kristna tro som, grundande sig på Bibeln, är uttalad i den äldsta kyrkans tre bekännelser samt i de lutherska bekännelseskrifterna.” (KL 1:1 §, KO 1:1 §)

Bibeln kommer först. Och man kan säga att den står högst i hierarkin. Den är den norm med vilken bekännelsen bedöms. Därefter följer den äldsta kyrkans tre trosbekännelser (den apostoliska, den niceanska och den athanasianska trosbekännelsen). Den tredje gruppen utgörs av de lutherska bekännelseskrifterna.

Den lutherska kyrkans bekännelseskrifter är den Augsburgska bekännelsen (1530), den Augsburgska bekännelsens apologi (1530), Luthers Stora och Lilla Katekes (1529), Schmalkaldiska artiklarna (1537) och Konkordieformeln (1577). Dessa samlades i Konkordieboken (Liber concordiae) 1580.

Här hittar du Den lutherska kyrkans bekännelseskrifter.