Nattvarden är en helig måltid

Nattvarden bekräftar det andliga liv som fått sin början i dopet och löftet om evigt liv. Det är en gemenskapens, glädjens och tacksägelsens måltid.

Kvällen innan Jesus dog firade han måltid med sina lärjungar. Han välsignade brödet och vinet och uppmanade lärjungarna att fira gemensam måltid till hans minne.

Nattvarden är en helig måltid. Brödet och vinet är Kristi kropp och blod. När vi firar nattvard kommer vi ihåg Jesu död på korset. Han dog och tog på sig straffet i alla människors ställe.

Alla som tar emot nattvarden får sina synder förlåtna. När vi i tro på Kristus tar emot brödet och vinet blir det en andlig måltid som förenar oss med Kristus och ökar kärleken till vår nästa.

Det här händer inte bara genom att vi äter och dricker. Gud väcker vår tillförsikt till att Kristi kropp är livets bröd och Kristi blod är odödlighetens källa.

Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom brödet är ett enda är vi - fast många - en enda kropp, för alla får vi vår del av ett och samma bröd. (1 Kor 10:16–17)

Kyrkvaktmästare ordnar nattvardskalkar