Nattvarden är en helig måltid

Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt sina lärjungar och sade: Tag och ät, detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren, tackade Gud och sade: Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.

Kvällen innan Jesus dog firade han måltid med sina lärjungar. Han välsignade brödet och vinet och uppmanade lärjungarna att fira en gemensam måltid till hans minne.

Den lutherska uppfattningen är att brödet och vinet är Kristi sanna kropp och blod, att Han är närvarande i dem. När vi firar nattvard kommer vi ihåg Jesu död på korset. Han dog och tog på sig straffet i alla människors ställe.

Nattvarden ger vad den lovar: syndernas förlåtelse. Nattvarden är en andlig måltid som förenar oss med Kristus, stärker vår tro och ökar kärleken till vår nästa. Gud väcker vår tillförsikt till att Kristi kropp är livets bröd och Kristi blod är odödlighetens källa.