Hyppää sisältöön

Personal

Kyrkan är en stor arbetsgivare

Det fanns 378 församlingar i evangelisk-lutherska kyrkan (år 2020) med sammanlagt cirka 15 200 anställda, allt från präster till gravgrävare. Utöver dem som direkt jobbar med människors tro och andlighet har kyrkan också till exempel sakkunniga inom förvaltning, kommunikation och fastighetsskötsel. Församlingarna är självständiga, varje församling är en skild arbetsgivare. Till kyrkans anställda hör också de som jobbar i domkapitlen i de nio stiften.

År 2019 jobbade 2 089 församlingspräster i kyrkan. Präster kan också jobba med specialuppgifter i kyrkan, inte bara med församlingsarbete, till exempel som sjukhuspräster och familjerådgivare.

Av församlingsprästerna var 50,7 procent män och 49,3 procent kvinnor år 2019. Av kyrkoherdarna, dvs. de som är chef för en församling, var 25 procent kvinnor. Av alla anställda i kyrkan var 71,4 procent kvinnor och 28,6 procent män.

Medelåldern bland de fast anställda i kyrkan är 48,5 år. Om man ser till alla kategorier av anställda återfinns de flesta i åldersgrupperna 55-59-åringar.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland finns också utomlands

Kyrkans arbete bland utlandsfinländare sker på de populäraste turistorterna i sammanlagt 37 länder. Finländare som bor utomlands eller turistar kan få ta del av församlingens tjänster på sitt eget språk.

I andra länder bor omkring 1,6 miljoner personer med finländsk bakgrund. De finländska turisternas antal runt om i världen är årligen 3,3 miljoner. Kyrkan har 140 anställda utomlands som betjänar dem.