Hyppää sisältöön
Glada barn i skolåldern

Medlemmar i kyrkan

Över 70 procent av finländarna hör till evangelisk-lutherska kyrkan. Under de senaste åren har antalet medlemmar i kyrkan sjunkit. Ännu på 1980-talet hörde över 90 procent av finländarna till lutherska kyrkan. I slutet av år 2016 hörde 71,9 procent av finländarna till kyrkan.

Ändå är finländarna intresserade av andlighet och antalet personer som väljer att bli medlemmar i kyrkan ökar i jämn takt.

År 2016 anmälde ett rekordantal personer om inträde i kyrkan. För första gången blev över 17 000 medlemmar i kyrkan.

Genom dopet blev 36600 barn under ett år medlemmar i kyrkan.

Om du funderar på att bli medlem i kyrkan hittar du mera information om det på blimedlemikyrkan.fi.