Hyppää sisältöön

Stiften

Varje församling hör till ett stift. Det finns nio stift. Varje stift har sitt område. Borgå stift har ett helt eget område. Dit hör 56 församlingar med svensk majoritet bland medlemmarna.

En biskop och ett domkapitel leder ett stift. Biskopen är stiftets andliga ledare. Domkapitlet sköter förvaltningen och verksamheten i stiftet.

Borgå stift
Esbo stift
Helsingfors stift
Kuopio stift
Lappo stift
S:t Michels stift
Tammerfors stift
Uleåborgs stift
Åbo ärkestift

Karta över Borgå stifts geografiska utbredning
Karta över Borgå stifts geografiska utbredning