Församlingarna

Vi hör alla till en församling i den kommun där vi bor. Det kan finnas flera församlingar i samma kommun. Då hör vi till den på vars område vi bor. Två församlingar kan också ha samma område, om den ena är finsk och den andra svensk. Då vi flyttar till en annan ort blir vi automatiskt medlemmar i en församling på den nya bostadsorten istället. 

Det finns också en tysk församling, och en rikssvensk. De som hör till någondera kan bo var som helst i landet, och ändå höra till tyska eller rikssvenska.